霜天晓角(旅兴)拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
霜天晓角(旅兴)原文
吴头楚尾。一棹人千里。休说旧愁新恨,长亭树、今如此。
宦游吾倦矣。玉人留我醉。明日万花寒食,得且住、为佳耳。
霜天晓角(旅兴)拼音版
wú tóu chǔ wěi 。yī zhào rén qiān lǐ 。xiū shuō jiù chóu xīn hèn ,zhǎng tíng shù 、jīn rú cǐ 。
huàn yóu wú juàn yǐ 。yù rén liú wǒ zuì 。míng rì wàn huā hán shí ,dé qiě zhù 、wéi jiā ěr 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《满江红(稼轩居士花下与郑使群恂别醉赋,侍者飞卿奉命书)》 《鹧鸪天·有客慨然谈功名因追念少年时事戏作》 《汉宫春·立春日》 《菩萨蛮(送郑守厚卿赴阙)》 《蝶恋花(用前韵送人行)》 《木兰花慢·中秋饮酒将旦客谓前人诗词有赋待月无送月者因用天问体赋》 《水调歌头(自湖北漕移湖南,总领王、赵守置酒南楼,席上留别)》 《卜算子(用庄语)》 《念奴娇·书东流村壁》 《水调歌头(巩采若寿)》 《鹊桥仙(席上和赵晋臣敷文)》 《满庭芳(和昌父)》 《生查子(山行寄杨民瞻)》 《临江仙(壬戌岁生日书怀)》 《感皇恩(为婶母王氏庆七十)》 《满江红·汉水东流》 《菩萨蛮(坐中赋樱桃)》 《水龙吟·载学士院有之》 《鹧鸪天·鹅湖归病起作》 《定风波·暮春漫兴》 《蝶恋花(和赵景明知县韵)》 《恋绣衾(无题)》 《水调歌头(汤坡见和、用韵为谢)》 《添字浣溪沙(三山戏作)》 《乌夜啼(廓之见和,复用前韵)》 《柳梢青(赋牡丹)》 《绿头鸭(七夕)》 《新荷叶(再题傅岩叟悠然阁)》 《太常引(寿南涧)》 《贺新郎(题赵兼善东山园小鲁亭)》 《最高楼(吾拟乞归,犬子以田产未置止我,赋此骂之)》 《木兰花慢·可怜今夕月》 《临江仙(即席和韩南涧韵)》 《水龙吟(题瓢泉)》 《蝶恋花(用赵文鼎提举送李正这提刑韵送赵元英)》 《武陵春·走去走来三百里》 《贺新郎(韩仲止判院山中见访,席上用前韵)》 《鹧鸪天·晚日寒鸦一片愁》 《摸鱼儿(观潮上叶丞相)》 《水调歌头·送杨民瞻》 《贺新郎(又和)》 《定风波·用药名招婺源马荀仲游雨岩马善医》 《定风波(自和)》 《蝶恋花·戊申元日立春席间作》 《满江红(寿赵茂嘉郎中,前章记广济仓事)》 《蝶恋花(继杨济翁韵饯范南伯知县归京口)》 《西江月(以家事付儿曹,示之)》 《新荷叶(赵茂嘉、赵晋臣和韵见约初秋访悠然,再用韵)》 《满江红(送信守郑舜举郎中赴召)》 《永遇乐·京口北固亭怀古》 《汉宫春·会稽蓬莱阁怀古》 《千年调(开山径得石壁,因名曰苍壁,出望外,意天之所赐邪,喜而赋之)》 《定风波·暮春漫兴》 《菩萨蛮·书江西造口壁》 《西江月(春晚)》 《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》 《喜迁莺(谢赵晋臣敷文赋芙蓉词见寿,用韵为谢)》 《贺新郎(题君用山园)》 《谒金门(和陈提干)》 《满江红·点火樱桃》 《八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)》 《沁园春(再到期思卜筑)》 《菩萨蛮(赠张医道服为别,且令餽河豚)》 《感皇恩(读庄子闻朱晦庵即世)》 《清平乐(书王德由主簿扇)》 《菩萨蛮(雪楼赏牡丹席上用杨民瞻韵)》 《念奴娇(西湖和人韵)》 《永遇乐·戏赋辛字送茂嘉十二弟赴调》 《水调歌头·盟鸥》 《鹧鸪天(和张子志提举)》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《玉楼春·风前欲劝春光住》 《西江月(为范南伯寿)》 《浣溪沙·泉湖道中赴闽宪别诸君》 《鹧鸪天·送人》 《踏莎行(赋稼轩,集经句)》 《鹧鸪天·送欧阳国瑞入吴中》 《水调歌头(三山用赵丞相韵答帅幕王君,且有感於中秋近事,并见之末章)》 《浣溪沙(赋清虚)》 《鹧鸪天(读渊明诗不能去手,戏作小词以送之)》 《定风波(三山送卢国华,约上元重来)》 《丑奴儿(博山道中效李易安体)》 《满江红(席间和洪舍人兼简司马汉章太监)》 《临江仙(和王道夫信守韵,谢其为寿,时作闽宪)》 《鹊桥仙(为人庆八十席间戏作)》 《江神子·赋梅寄余叔良》 《浣溪沙(赠子文侍人名笑笑)》 《玉蝴蝶(追别杜叔高)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《水龙吟(爱李延年歌、淳于髡语合为词,庶几高唐、神女、洛神赋之意云)》 《念奴娇·赋雨岩》 《永遇乐·京口北固亭怀古》 《婆罗门引(用韵答赵晋臣敷文)》 《玉楼春·风前欲劝春光住》 《太常引(寿赵晋臣敷文。彭溪,晋臣所居)》 《鹧鸪天(吴子似过秋水)》 《西江月·遣兴》 《江神子(闻蝉蛙戏作)》 《沁园春(将止酒、戒酒杯使勿近)》 《昭君怨(豫章寄张定叟)》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

辞赋精选

本文提供霜天晓角(旅兴)原文,霜天晓角(旅兴)翻译,霜天晓角(旅兴)赏析,霜天晓角(旅兴)拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/52502.html